Tjänster

Våra tjänster

Markfällning
Träd som står med gott utrymme till såväl egendomar som ledningar kan fällas direkt. Naturligtvis arbetar vi ändå med stor noggrannhet och planering för att genomföra en så effektiv fällning som möjligt. 

Sektionsfällning
Alla träd går inte att fälla direkt, utan det kan behöva fällas i sektioner för att undvika skadegörelse. Vid en sektionsfällning klättrar vi antingen upp i trädet eller använder oss av en skylift för att sedan fälla trädet bit för bit. 

Avancerad trädfällning
Det finns träd som står svårt placerade och som kräver mer avancerade tekniker för att kunna garantera en säker process. Om inte sektionsfällning eller vanlig fällning är möjligt så har vi givetvis lösningarna ändå!

Bortforsling
Efter en fällning så kan vi hjälpa dig med bortforslingen av grenar och själva trädet. Vi erbjuder dig en effektiv lösning till ett bra pris där allt material från trädfällningen försvinner från din tomt. 

Staketmontering
Vi är även specialiserade inom byggnation av staket och stängsel där vi kan erbjuda ett brett utbud av lösningar i olika material. Om du önskar ett staket i trä får du självklart vara med att designa det. Hos oss på 12Träd får du alltid en professionell montering med ett resultat som präglas av kvalitet och hållbarhet. 

Vill ni veta mer?